23 Aralık 2019 Pazartesi

Tüzel Kişiler (Şirket, Banka, Kooperatif vb.) İçin Gerekli Belgeler

Değişen uygulama ile özel hukuk tüzel kişilerinin (banka, şirket, kooperatif vb.) işlemlerinde, yetki belgesi ve imza sirkülerine gerek olmayıp sadece MERSİS numarası ve yetkili kimlik fotokopisinin ibrazı yeterli olacaktır. Eğer sistemsel sorunlar nedeniyle MERSİS'te bilgilere ulaşılamazsa ticaret sicil müdürlüğünden alınan yetki belgesi de kullanılabilir.


Devamını Oku »

12 Temmuz 2019 Cuma

Fotoğraf uygulamasına son!"Fotoğrafınız eski" veya "bu çok büyük, vesikalık getirin" gibi sıkıntılara artık son. Hem memurlar hem de vatandaşlar açısından son derece faydalı oldu.

10.07.2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu veBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile; 22.12.1934 tarihli ve2644 sayılı Tapu Kanunun 22 nci ve 27 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 08.07.2019 tarihli 30825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.2644  sayılı  Tapu  Kanunun  27.  maddesi  hükmü  ve  Tapu  Sicil  Müdürlüklerince Düzenlenen Resmi Senetlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yer alan resmi senetlere fotoğraf  yapıştırılmasına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgililerin talep etmesi halinde tapu senetlerine fotoğraf yapıştırılabilecektir.

Devamını Oku »

20 Nisan 2019 Cumartesi

Neden bu kadar bekliyorum?

Arşiv sisteminin tamamen dijitalleşmesi, ayıklanması ve dönüşümü nedeniyle birçok tapu müdürlüğünde personelin ciddi bir bölümü bu işler için görevlendirilmek zorunda kaldı. İmar barışı süreci ise halen devam ediyor. 
Bu durumlar, kalan personele daha fazla iş yükü getirdi. Ayrıca yenilenen arşiv sistemi, daha önce aynı iş için yapılan işlem aşamalarını da artırmış oldu.
"Daha önce şu kadar sürede işim oluyordu, ne oldu da böyle oldu" eleştirileri vatandaş açısından haklı olsa da durum bu şekildedir. Daha iyi, daha hızlı, daha güvenilir ve daha kaliteli hizmet verebilmek için çekilen sancılar bunlar. 
Yani biraz daha sabır...
Devamını Oku »

6 Mayıs 2018 Pazar

Tapu harçlarında indirim

05 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince, konut ve işyeri satışlarında  tapu harcı binde 15'e (%1,5) düşürüldü. Harç indirimi 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak.
2017 yılında da 30 Eylül 2017 tarihine kadar aynı indirim uygulanmıştı.
Devamını Oku »